Superstatic 789

Superstatic 789
Energimåler for varme og kuldeanlegg

Flowsensor:
Utformet for væsketemperatur opptil 90°C
Sensoren/målerhuset er laget av High-Tech kompositt.
Ingen bevegelige deler.

Vannmengder:
Qp fra 1,5m3/h til 2,5m3/h (G ¾” – G1’’)

Strømforsyning:
Batteri  6 år eller Batteri 12 år

Kommunikasjon:
Støtter kommunikasjon på:  M-Bus / Sontex Radio / wMbus (trådløs M-Bus) / 2xPuls