Skip to content

Superaqua 1

Kompakt vannmåler for fjernavlesning

Supercom 281
Vannmåler for varmt og kaldt vann

Flowsensor:
Lengde 80 – 110 – 130

Vannmengder:
Q3 flow fra 2,5m3/h til 4,0m3/h

Strømforsyning:
Batteri  6 år

Kommunikasjon:
Støtter kommunikasjon på Sontex Radio for fjernavlesning

Godkjenninger:

MID 2014/32/EU og International Organisation of Legal Metrology OIML R49