Skip to content

Tjenester

For oss er det viktig at du som kunde får den rette løsningen til ditt behov!

Aquaflow er din samarbeidspartner innen strategisk rådgivning og teknisk ledelse. Vi tilbyr tjenester som er skreddersydd for å møte dine behov, og er dedikerte til å levere kvalitet og effektive løsninger til deg og ditt prosjekt!

Teknisk Prosjektledelse

Gjennom tekniske prosjektledelse sikrer vi at prosjektene dine utføres smidig, innenfor budsjett og tidsrammer. Vi kombinerer våre tekniske ferdigheter og erfaring med solid prosjektledelse for å sikre suksess.

Teknisk Tilstandsvurdering

Vi utfører grundige tilstandsvurderinger for å identifisere potensielle problemer, og vi utarbeider en skreddersydd tilstandsrapport som gir deg en solid innsikt i de tekniske anleggene. Tilstandsrapporten er et viktig hjelpemiddel og kan benyttes som et beslutningsgrunnlag for videre tiltak, utbedring og optimalisering av de tekniske anleggene.

Systematisk Ferdigstillelse

For å levere tekniske anlegg til riktig tid, kvalitet og pris er man avhengig av en systematisk og godt planlagt ferdigstillelse. Vi kan bistå med sluttfase-, testplaner og nødvendige koordinering for å sikre en trygg, ryddig og god avslutning og overlevering av prosjekt til byggherre.

Prøvedrift og Reklamasjonsoppfølging

NS 6450 beskriver prosessene forut for, og under selve prøvedriftsfasen. Den viser byggherren hva han skal tenke på under utarbeidelse av sin spesifikasjon for prøvedriften, og gir eksempler på tekniske anlegg som bør prøvedriftes, samt anbefalt varighet av prøvedriften for ulike tekniske bygningsinstallasjoner. 

Vi kan bistå med utarbeidelse av planer for prøvedrift, gjennomføring og oppfølging av planene og selve prøverdriftsperioden, med tilhørende reklamasjonshåndtering.

Drift- og Energivurdering

Vi hjelper deg med å forstå og optimalisere driften av dine tekniske anlegg og energiforbruk. Våre erfaringer gjør det mulig å være proaktive fremfor reaktive, og vil spare deg for både tid og penger!