Produkter

Superstatic 440 – Energimåler for varme og kuldeanlegg

Flowsensor:
Utformet for væsketemperatur opp til 130°C
Sensoren kan leveres i messing, stål eller rustfritt stål.
Ingen bevegelige deler.

Sensoren er konstruert for å måle flow i over  75 forskjellige væske/glykolblandinger

Vannmengder:
Qp fra 1,5m3/h til 1500m3/h (G ¾” – DN500)

Strømforsyning:
Batteri 10 år/ 230v / 24VAC / 12-24VDC

Kommunikasjon:
Kapasitet for inntil 3 stk kommunikasjonskort for bus-kommunikasjon .
Støtter kommunikasjon på protokollene: BACnet Mstp / Modbus RTU / M-Bus / Lon / Sontex Radio / GSM

Dersom det heller ønskes å benytte puls-signaler leveres måleren som standard med 2 puls utganger

Montasje:
Det er ingen krav til rett rør-strekk før og etter måleren for DN40 og lavere størrelser.
For størrelser over DN40 kreves det 3x DN i rett rør-strekk før og etter flowmåleren.

 

Superstatic 789 – Energimåler for varme og kuldeanlegg

Flowsensor:
Utformet for væsketemperatur opptil 90°C
Sensoren/målerhuset er laget av High-Tech kompositt.
Ingen bevegelige deler.

Vannmengder:
Qp fra 1,5m3/h til 2,5m3/h (G ¾” – G1’’)

Strømforsyning:
Batteri  6 år eller Batteri 12 år

Kommunikasjon:
Støtter kommunikasjon på:  M-Bus / Sontex Radio / wMbus (trådløs M-Bus) / 2xPuls

 

HCA – Heat Cost Allocator – Måling av energi til oppvarming via radiatorer.

Beregner energiforbruket basert på temperatur ved radiator og rommet.

Kommunikasjon:
Støtter kommunikasjon på Sontex Radio / wMbus (trådløs M-Bus) / Manuell avlesning med optisk øye.

 

Supercom 281 – Vannmåler for varmt og kaldt vann

Flowsensor:
Lengde 80 – 110 – 130

Vannmengder:
Q3 flow fra 2,5m3/h til 4,0m3/h

Strømforsyning:
Batteri  6 år

Kommunikasjon:
Støtter kommunikasjon på Sontex Radio for fjernavlesning