Heat Cost Allocators

HCA – Heat Cost Allocator
Måling av energi til oppvarming via radiatorer.

Beregner energiforbruket basert på temperatur ved radiator og rommet.

Kommunikasjon:
Støtter kommunikasjon på Sontex Radio / wMbus (trådløs M-Bus) / Manuell avlesning med optisk øye.